Samenwerken in
het fysieke domein

info

Project-, procesmanagement en organisatieontwikkeling voor ruimte, water en mobiliteit.

Resultaat

Wij brengen overzicht en structuur in complexe vraagstukken. Wij kennen zowel de inhoud van het ruimtelijke fysieke domein als de politiek-bestuurlijke context. Het resultaat van ons werk is een gemeenschappelijke visie of strategie, maar kan ook een uitvoeringsprogramma, een veranderplan of een gedragen procesaanpak zijn.

 

In onze projecten vervullen wij verschillende rollen. Soms zijn we projectleider, dan weer verandermanager, procesfacilitator of strategisch adviseur. Een gedragen resultaat en een slagvaardige besluitvorming staat hierbij altijd centraal.

Samenwerken

In onze opdrachten werken wij nauw samen met (bestuurlijke) opdrachtgevers, professionals uit verschillende disciplines en relevante stakeholders. Het bijeen brengen van verschillende partijen, belangen en wensen is een belangrijk onderdeel van ons werk.

 

Door onze brede ervaring zijn wij uitstekend in staat inhoud en proces te verbinden, bruggen te slaan tussen kennis en beleid en strategische organisatievraagstukken te vertalen naar concrete acties. Wij zijn resultaatgericht, werken dicht op onze opdrachtgever en hebben een goed oog voor het proces en de politiek-bestuurlijke omgeving.

 

+
Anne Ubbels
06 12142577
anne@uenl.nl

 

+
Lennert Langerak
06 12309449
lennert@uenl.nl

profiel

Anne Ubbels

Anne Ubbels

Een ervaren manager, procesbegeleider en organisatieadviseur.

 

Als project- en procesmanager heeft zij een ruime ervaring met het begeleiden van complexe besluitvormings­processen en organisatievraagstukken op het gebied van water, ruimte en mobiliteit.

 

Anne is resultaatgericht, enthousiasmerend, initiatiefrijk en verbindend. Zij heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen organisaties en is creatief en tactvol in het gezamenlijk zoeken naar inhoudelijke of procesmatige oplossingen.

 

 • integraal waterbeheer en mobiliteit
 • organisatieontwikkeling en verandermanagement
 • inhoud en proces
 • resultaatgericht en tactvol
 • enthousiasmerend en verbindend

Lennert Langerak

Lennert Langerak

Een ervaren project- en procesmanager.
Door zijn brede werkervaring bij overheden, commerciële adviesbureaus en kennisinstellingen, is hij bij uitstek in staat strategisch te schakelen tussen verschillende 'werelden'.

 

Vanuit een generalistische insteek weet Lennert samen met professionals uiteenlopende informatie en kennis om te vormen tot relevante management-
vraagstukken en bestuurlijke dilemma's.

 

Een energieke enthousiaste aanpak, focus op resultaten in plaats van barrières, een goed gevoel voor bestuur en politiek en een gezond relativeringsvermogen zijn kenmerkend aan zijn stijl van werken.

 • gebiedsontwikkeling
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • resultaatgericht
 • energieke aanpak
 • gezond relativeringsvermogen

projecten

Een brede ervaring in de publieke sector, waarbij wij inhoudelijke expertise combineren met politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Project- en proces-
management

MIRT projecten

Project- en procesbegeleiding

Gebiedsontwikkeling Grevelingen/Volkerak Zoommeer

Programmasecretaris/plv. Programmamanager

Commissie Permanente Structuur en
Dubbel opstaptarief in de treinrailketen

Secretaris

Uitvoeringsprogramma Duin, Horst & Weide

Gebiedsregisseur

Programmamanagement waterschap Zuiderzeeland

Programmamanagement

Organisatie
advies

Inbedding Ruimte voor de Rivier binnen Rijkswaterstaat

Implementatie reorganisatie

Houtskoolschets, Verbeterplan en Verplatting Rijkswaterstaat GPO

Structuurwijziging en cultuurverandering

Infrabeheer in balans?

Taak- en personeelsontwikkeling

Verkenning structuurwijziging afdeling
Mobiliteit en Milieu

Structuurwijziging

Strategische personeelsanalyse (SPA)

HRM

Onze opdrachtgevers zijn

 • Ministerie van Infrastructuur en Water
  DG Bereikbaarheid, DG Ruimte en Water
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Rijkswaterstaat
  Grote Projecten en Onderhoud, Staf DG, Regionale Diensten, Water Verkeer en Leefomgeving
 • Gemeenten
  Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten
 • Provincies
  Zuid Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Holland
 • Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Waterschapsbedrijf Limburg
 • Transdev - Connexxion
 • ProRail
 • Vewin
 • UNETO-VNI

contact

Wilt u meer van ons weten of heeft u een concrete vraag? Neem dan gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.

E-mail info@uenl.nl
Adres Essesteijnstraat 145
2272 XT Voorburg
Telefoon Anne
06 12142577
Lennert
06 12309449

naar boven